Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – Deel I

We maken allemaal wel eens fouten, ook op ons werk. Voor werknemers is dat niet zo’n probleem, omdat hun werkgever daarvoor zal worden aangesproken. Maar hoe moet je daar als ondernemer mee omgaan? Lees hier de inleiding in verzekeringen voor aansprakelijkheid.

Een opdrachtgever kan jou aansprakelijk stellen wanneer jij bijvoorbeeld een onjuist of gebrekkig advies geeft of nalatigheid bent waardoor hij schade lijdt. De opdrachtgever mag er namelijk vanuit gaan dat jij voldoende kennis en ervaring hebt om een opdracht tot een goed einde te brengen. De schade die opdrachtgevers lijden door een door jou gemaakte beroepsfout, kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor adviserende beroepen zal het hier meestal gaan om financiële (vermogens-)schade, maar ook letselschade en zaakschade is denkbaar.

Bij beroepsfouten die onder deze verzekering vallen kun je denken aan een advocaat die niet op de termijnen let, waardoor een vordering verjaart of er geen beroep meer kan worden ingesteld. Hierdoor kan de cliënt vermogensschade lijden. Het kan een IT-er overkomen dat er een fout in de door hem gemaakte software zit, waardoor het logistieke systeem van de klant niet meer werkt en hij niet meer kan leveren. Bij letselschade door een beroepsfout kun je denken aan een arts die een medische fout maakt, waardoor iemand lichamelijk letsel oploopt. Dergelijke schade kan ook worden veroorzaakt door een fout in de berekening van een architect, waardoor een (gedeelte van een) gebouw instort. Waarschijnlijk raken de spullen die in dat gebouw stonden ook beschadigd, zodat er ook nog eens  sprake is van zaakschade.

Meer algemene risico’s worden gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat dan om gevallen waarin jij of jouw werknemer tijdens het uitoefenen van werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken bij jouw opdrachtgever. Deze verzekering ziet op:

Algemene aansprakelijkheid

Denk hierbij aan het omstoten van een kop koffie over de apparatuur van een klant of het kwijtraken/verliezen van een zaak van de opdrachtgever. Ook de door jouw werknemers veroorzaakte schade valt hieronder.

Dienstaansprakelijkheid

Bij dienstaansprakelijkheid gaat het om een gebrek in de geleverde dienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een installatie- of montagefout.

Productaansprakelijkheid

Hierbij kun je denken aan speelgoed dat onderdelen loslaat en daardoor stikgevaar vormt voor kinderen. De schade die hieruit voortvloeit valt onder de productaansprakelijkheid. Hiervoor kan de fabrikant van een eindproduct of een onderdeel daarvan, een producent van een grondstof of – wanneer niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is – elke leverancier van het product worden aangesproken.

Werkgeversaansprakelijkheid

Deze vorm van aansprakelijkheid ziet op door een werknemer geleden schade door een ongeval in de uitoefening van zijn werkzaamheden, een bedrijfsongeval dus. Ook aansprakelijkheid voor beroepsziekten valt onder de werkgeversaansprakelijkheid.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiële schade, letselschade en vermogensschade. Het dekt de daadwerkelijke schade aan materialen of personen. De verzekering keert niet uit als je opzettelijk iets vernielt of als het om jouw eigen spullen gaat.

Wanneer je in bedrijf of beroep aansprakelijk wordt gesteld, is een WA-verzekering niet voldoende, omdat deze verzekering alleen privé dekking biedt. Met een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun jij jezelf ook op professioneel gebied verzekeren. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet verplicht, maar wel verstandig. Daarbij vormt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een basisverzekering, nu deze de algemene risico’s dekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan afhankelijk van jouw beroep echter ook van groot belang zijn. Denk daarbij aan adviserende beroepen zoals juristen en accountants, maar ook aan medische beroepen, waarin je voor schade door een medische fout aansprakelijk kan worden gesteld.

Buiten deze verzekeringen is het onder omstandigheden mogelijk jouw aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden te beperken. Of en in hoeverre dit voor jou mogelijk is, zoekt Lady Lawyer graag voor je uit.

In de volgende blog gaan wij verder in op waar je een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten met bijbehorende voor- en nadelen.

Deze blog is geschreven door:
Deborah Kempers (1995) is een gedreven juriste met liefde voor het vak. Momenteel is zij bezig met de masterspecialisatie Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarvoor volgde zij de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar zij in 2016 met genoegen afstudeerde. Ze heeft zich daar in het bijzonder gespecialiseerd in het personen- en familierecht en arbeidsrecht. Zij studeerde af met een onderzoek naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de advisering binnen de juridische rechtspraktijk. Met veel enthousiasme deelt zij deze kennis met jou door het schrijven van artikelen voor Ladylawyer.nl.

Deborah Kempers

Deborah Kempers (1995) is een gedreven juriste met liefde voor het vak. Momenteel is zij bezig met de masterspecialisatie Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarvoor volgde zij de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar zij in 2016 met genoegen afstudeerde. Ze heeft zich daar in het bijzonder gespecialiseerd in het personen- en familierecht en arbeidsrecht. Zij studeerde af met een onderzoek naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de advisering binnen de juridische rechtspraktijk. Met veel enthousiasme deelt zij deze kennis met jou door het schrijven van artikelen voor Ladylawyer.nl.
Scroll naar top