Werknemers

Wet DBA: de verschillen tussen de werknemer en de zzp’er – Deel II

In deel 1 van deze reeks is uitgewerkt wat het verschil is tussen een werknemer en een zzp’er. In dit deel wordt verder ingegaan op de gezagsverhouding tussen de werkende en de opdrachtgever. In een nieuwe bijlage van het Handboek Loonheffingen 2018 gaat de belastingdienst in op de verschillende handvatten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen …

Wet DBA: de verschillen tussen de werknemer en de zzp’er – Deel II Lees verder »

Affectieschade claimen na een bedrijfsongeval

Sinds 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Hierdoor krijgen naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en nabestaanden van overleden slachtoffers als gevolg van een bedrijfsongeval, medische fout, ongeval of een geweldsmisdrijf recht op een schadevergoeding. Voorheen kon een slachtoffer in deze situaties alleen zelf een immateriële schadevergoeding (ook …

Affectieschade claimen na een bedrijfsongeval Lees verder »

Nieuwe Arbowet: waar moet je aan voldoen als werkgever?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft tot doel dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Deze wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Daarbij is er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde …

Nieuwe Arbowet: waar moet je aan voldoen als werkgever? Lees verder »