Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Over het algemeen zijn er twee momenten per jaar waarop er nieuwe wetgeving in werking treedt: 1 januari en een half jaar later op 1 juli. Ook a.s. vrijdag is het dus weer zo ver. In dit artikel kun je lezen welke wetten vanaf dan van kracht zullen zijn en wat voor invloed dat op jullie heeft.

Wetswijzigingen 2020

Laten we eerst nog een korte recap doen van de belangrijkste wijzigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:

De belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 in werking zullen treden:

  • Door de Corona crisis hebben veel bedrijven het moeilijk gekregen. De De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden bij een dreigend faillissement. De wet maakt het makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers.
  • De Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak gaat ervoor zorgen dat Rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker kunnen helpen bij een gebrek aan capaciteit, zodat zaken sneller behandeld kunnen worden.
  • Dit jaar mocht een werkgever aan thuiswerkende werknemers nog vaste vergoedingen voor reiskosten blijven geven op basis van oude gegevens. Vanaf 2021 worden naar het Besluit noodmaatregelen Coronacrisis de werkelijke kosten weer het uitgangspunt. Hierdoor zullen werknemers lagere vergoedingen krijgen.
  • Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een maximum van € 84.000. Bij een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000, bedraagt de maximale transitievergoeding het jaarsalaris. Daar tegenover staat dat werkgevers die hun kleine onderneming vanwege pensionering of ziekte stoppen recht krijgen op compensatie van de transitievergoeding voor hun werknemers.
  • Payrollwerknemers krijgen volgens de Wet allocatie arbeidskrachten recht op ‘een adequate pensioenregeling’.
  • BIG-regeristreerde zorgverleners dienen hun BIG nummer actief te vermelden.
  • Doordat de overdrachtsbelasting op tweede woningen en bedrijfspanden stijgt ga je meer belasting betalen wanneer je een pand koopt om te beleggen.

Daarnaast stijgt het minimumloon opnieuw en zo veranderen er nog een aantal belastingtechnische zaken. Van alle belangrijke wijzigingen met grote juridische consequenties zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Lady Lawyer

Sharon helpt ondernemers met het opstellen van hun juridische fundament. Gespecialiseerd in algemene voorwaarden, privacy-verklaringen en cookie-statements, maar houdt zich ook breder bezig in het ondernemings- en consumentenrecht. Is digital nomad by accident en werkt daardoor met de wereld aan haar voeten. Is verder verslaafd aan kaas en alles met karamel-zeezout, een Instagram stories addict en d/t-taalnazi.
Scroll naar top